ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій

Просмотров: 595
ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації .

ЗАКОН УКРАЇНИ Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації з дня набрання чинності Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 “Про введення воєнного стану в Україні”.

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі – Реєстр пошкодженого та знищеного майна) - єдина державна інформаційно-комунікаційна система, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про майно, яке пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, власників такого майна, компенсацію за пошкодження та знищення такого об’єкта та іншу інформацію (документи), визначену цим Законом;

2) знищені об’єкти нерухомого майна – об’єкти нерухомого майна, які знищені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та відновлення яких є неможливим шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції або є економічно недоцільним:

 • квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки;
 • об’єкти будівництва, у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 • складові частини об’єктів, визначених підпунктом “б” цього пункту, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна;

3) компенсація – відшкодування майнової шкоди за пошкоджений та/або знищений об’єкт нерухомого майна, завданої внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації у спосіб, передбачений цим Законом;

4) пошкоджене спільне майно багатоквартирного будинку - приміщення загального користування (місця загального користування), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб усіх співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території;

5) пошкоджені об’єкти нерухомого майна – об’єкти нерухомого майна, які пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, та можуть бути відновлені шляхом поточного або капітального ремонту чи реконструкції:

 • квартири, інші житлові приміщення в будівлі, приватні житлові будинки, садові та дачні будинки;
 • об’єкти будівництва, у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні конструкції та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт;
 • складові частини об’єктів, визначених підпунктом “б” цього пункту, які після прийняття в експлуатацію є самостійними об’єктами нерухомого майна.

2. Термін “багатодітна сім’я” вживається в цьому Законі у значенні наведеному у Законі України “Про охорону дитинства”.

Терміни “учасники бойових дій”, “особи з інвалідністю внаслідок війни” вживаються у цьому Законі у значенні наведеному у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні наведеному в Цивільному кодексі України, законах України “Про публічні електронні реєстри”, «Про оборону України», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та інших законодавчих актах України.

Стаття 2. Отримувачі компенсації

1. На отримання компенсації мають право:

1) фізичні особи – громадяни України, які є:

 • власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна;
 • особами, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт та які не прийнято в експлуатацію;
 • членами житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
 • спадкоємцями осіб, визначених підпунктами “а” - “в” цього пункту;

2) об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, управителями багатоквартирних будинків, житлово-будівельними (житловими) кооперативами, які здійснюють утримання відповідних будинків, щодо відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

2. При реалізації положень цього Закону не допускається застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками.

Стаття 3. Подання заяви про надання компенсації

1. Заява про надання компенсації подається до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені та знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації).

Така заява подається під час дії воєнного стану та протягом 90 календарних днів з дати його закінчення на території, на якій знаходиться (знаходився) пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна.

Заява подається щодо кожного пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна окремо.

2. Заява про надання компенсації може бути подана:

 • в електронній формі через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, а також через мобільний додаток Єдиного державного вебпорталу електронних послуг - громадянином України;
 • в паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, органи соціального захисту населення, або нотаріуса.

3. У разі якщо пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації може бути подана одним із співвласників такого об’єкту. Заява подана одним зі співвласників вважається поданою всіма співвласниками.

4. З метою прийняття заяв про надання компенсації центри надання адміністративних послуг та органи соціального захисту населення забезпечують виїзні пункти прийому таких заяв.

5. Подача заяви про надання компенсації здійснюється незалежно від місця проживання (перебування) фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи.

6. У заяві про надання компенсації зазначаються:

1) відомості про особу, об’єкт нерухомого майна якої пошкоджено або знищено;

2) відомості про пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна;

3) реєстраційний номер звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна (звіту про оцінку вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) в Єдиній базі даних звітів про оцінку - у разі якщо оцінка вартості пошкодженого об’єкта нерухомого майна (оцінка вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку) забезпечується отримувачем компенсації;

4) реєстраційний номер звіту про обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна - у разі якщо обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна забезпечується отримувачем компенсації;

5) відомості про заявника.

Визначені цією статтею відомості зазначаються у заяві про надання компенсації та у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна в обсязі, визначеному Кабінетом Міністрів України в Порядку функціонування Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

7. До заяви про надання компенсації додаються:

1) документ, що підтверджує право власності на пошкоджений або знищений об’єкт нерухомого майна (крім випадків якщо право власності на відповідний об’єкт нерухомого майна зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у тому числі його архівній складовій - Реєстрі прав власності на нерухоме майно) - у разі подання заяви власником відповідного об’єкта нерухомого майна;

2) документ, що підтверджує інвестування та фінансування будівництва об'єкта житлового будівництва щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт та який не прийнято в експлуатацію, та документ, що підтверджує сплату грошових коштів за такий об’єкт, - у разі подання заяви громадянином України, який здійснив інвестування або фінансування будівництва відповідного об’єкта;

3) документ, що підтверджує, що громадянин України є членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу, та викупив квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, сплативши за відповідний об’єкт повну вартість, - у разі подання заяви членом житлово-будівельного (житлового) кооперативу;

4) документ, що підтверджує смерть власника пошкодженого або знищеного об’єкта нерухомого майна або оголошення його померлим - у разі подання заяви спадкоємцем особи, визначеної підпунктами “а” - “в” пункту 1 частини першої статті 2 цього Закону;

5) документ (документи), що підтверджує (підтверджують) пріоритетне право на отримання компенсації, - у разі наявності пріоритетного права на отримання компенсації.

Документи, визначені цією частиною, засвідчуються підписом отримувача компенсації.

8. У разі якщо документи та/або інформація, визначені частиною п’ятою, цієї статті, міститься в державних інформаційно-телекомунікаційних системах, такі документи та/або інформація не подаються, а в заяві про надання компенсації зазначаються відомості з таких документів, необхідні для надання компенсації.

У такому випадку документи та/або інформація, необхідні для надання компенсації, отримуються Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації без участі отримувача компенсації, на підставі зазначених у заяві про надання компенсації відомостей шляхом доступу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації до відповідних інформаційно-телекомунікаційних систем або в автоматичному режимі шляхом електронної інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем через систему електронної взаємодії цих систем у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

9. Заява про надання компенсації може бути подана за відсутності документів, визначених частиною п’ятою цієї статті, у разі їх втрати або необхідності подання документа про право на спадщину.

У цьому разі отримувач компенсації може подати такі документи додатково або звернутися до Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації з проханням сприяти у отриманні відповідних документів.

10. У разі подання заяви про надання компенсації за відсутності документів, визначених частиною п’ятою цієї статті, обмеження щодо строку подання заяви про надання компенсації не розповсюджується на подання таких документів.

11. Адміністратор центру надання адміністративних послуг, посадова особа органу соціального захисту населення, або нотаріус у день звернення особи з метою подання заяви про надання компенсації:

 • встановлює особу та повноваження представника (у разі подання заяви представником);
 • заповнює заяву з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг;
 • роздруковує заяву та забезпечує її підписання отримувачем компенсації;
 • надає отримувачу компенсації примірник заяви, яка зареєстрована в Реєстр пошкодженого та знищеного майна.

12. Реєстрація заяви про надання компенсації здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

13. Отримувач компенсації, який подав заяву в електронній формі, автоматично отримує повідомлення засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема засобами мобільного додатку цього порталу про реєстрацію поданої заяви про надання компенсації.

14. Відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві про надання компенсації, та копій поданих документів несе отримувач компенсації.

Стаття 4. Способи надання компенсації

1. Компенсація надається у вигляді:

 • грошової компенсації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок отримувача компенсації із спеціальним режимом використання для цих цілей. Порядок відкриття та ведення таких рахунків визначається Національним банком України;
 • об’єкта нерухомого майна шляхом фінансування його будівництва;
 • фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку.

2. Компенсація визначається щодо кожного об’єкта нерухомого майна окремо.

3. Одночасно з отриманням компенсації отримувач компенсації укладає договір про відступлення державі права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків за пошкодження або знищення об’єкта нерухомого майна, заподіяних внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації.

Такий договір укладається шляхом приєднання до цього договору. Форма такого договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

4. Порядок надання компенсації встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Грошова компенсація

1. Грошова компенсація надається за:

 • пошкоджений об’єкт нерухомого майна (у тому числі за пошкоджене спільне майна багатоквартирного будинку, крім випадку, визначеного частиною першою статті 7 цього Закону);
 • знищений об’єкт нерухомого майна - приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки (за бажанням отримувача компенсації).

2. Розмір грошової компенсації визначається за результатами оцінки вартості відновлення відповідного пошкодженого об’єкта нерухомого майна з урахуванням ступеню його пошкодження.

Під час проведення оцінки вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна встановлюється ступінь пошкодження та ціна його відновлення.

3. Звіт про оцінку вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна виготовляється з використанням Єдиної бази даних звітів про оцінку.

4. Методика проведення оцінки вартості відновлення пошкоджених об’єктів нерухомого майна визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Гранична сума компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна не може перевищувати вартості компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна, визначеної відповідно до цього Закону.

6. Грошова компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна - приватний житловий будинок, садовий та дачний будинки визначається відповідно до статті 6 цього Закону.

Стаття 6. Компенсація у вигляді об’єкта нерухомого майна

1. Компенсація у вигляді об’єкта нерухомого майна надається за знищений об’єкт нерухомого майна (крім випадків, визначених пунктом 2 частини першої статті 5 цього Закону).

Така компенсація здійснюється шляхом фінансування будівництва нового об’єкта нерухомого майна з рівноцінною площею (у тому числі житловою), типом (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий та дачний будинок) та функціональним призначенням.

2. Граничний розмір компенсації у вигляді об’єкта нерухомого майна не може перевищувати вартості 150 м2 за один об’єкт нерухомого майна.

3. Обрахунок вартості 1 м2 площі об’єкта нерухомого майна здійснюється за методикою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

4. Розмір компенсації за знищення об’єкта будівництва щодо якого отримано право на виконання будівельних робіт або його складової частини об’єктів, яка після прийняття в експлуатацію є самостійним об’єктом нерухомого майна визначається пропорційно відсотку грошових коштів, які фактично сплачені отримувачем компенсації за відповідний об’єкт.

5. Квартира, інше житлове приміщення в будівлі надається у будівлі, що зводиться на місці знищеного об’єкта нерухомого майна, а у разі неможливості - в межах кварталу (мікрорайону), у якому знаходилось знищене нерухоме майно, а в разі такої неможливості – у суміжних кварталах (мікрорайонах) відповідного населеного пункту.

Отримувач компенсації має право відмовитись від квартири, іншого житлового приміщення в будівлі, яке відповідає вимогам абзацу першого цієї частини, та самостійно обрати об’єкт нерухомого майна, на будівництво яких можуть спрямовуватися кошти, а також новозбудовані об’єкти у тому числі в іншому кварталі (мікрорайоні) відповідного населеного пункту або в іншому населеному пункті відповідної категорії.

При цьому замовник будівництва повинен відповідати таким критеріям:

 • щодо замовника будівництва не порушено провадження у справі про банкрутство;
 • замовник будівництва не перебуває у стані припинення;
 • наявність документа, що дає право на виконання будівельних робіт відповідного об’єкта;
 • наявність документів, що підтверджують право (власності, користування) на земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво відповідного об’єкта.

6. Приватні житлові будинки, садові та дачні будинки зводяться на земельній ділянці, на яких вони розміщувались.

7. Кількість кімнат в об’єкті нерухомого майна, що надається, не може бути меншою за кількість кімнат у знищеному об’єкті нерухомого майна.

8. Особи з інвалідністю та законні представники дітей з інвалідністю, якщо такі особи/діти мають порушення опорно-рухового апарату і пересуваються за допомогою крісла колісного, мають право на отримання квартир, інших житлових приміщень в багатоквартирних будинках, обладнаних вантажопідйомними ліфтами та пандусами.

9. Отримувач компенсації має право на отримання об’єкта нерухомого майна, вартість якого перевищує граничний розмір компенсації, самостійно оплативши різницю між фактичною вартістю об’єкта нерухомого майна та сумою компенсації за ринковою вартістю.

10. Компенсація у вигляді об’єкта нерухомого майна надається на підставі договору про фінансування будівництва об’єкта нерухомого майна, який укладається між виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради (далі - виконавчий орган ради), замовником будівництва та отримувачем компенсації.

Типова форма такого договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

11. Виконавчий орган ради протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про фінансування будівництва об’єкта нерухомого майна забезпечує внесення відомостей про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

12. Право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна припиняється у зв’язку з його знищенням. Державна реєстрація припинення такого права здійснюється відповідно до закону після отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна.

13. Отримувач компенсації не має право відчужувати об’єкт нерухомого майна, отриманий ним у вигляді компенсації, протягом трьох років з дня державної реєстрації права власності на нього. З цією метою на об’єкт нерухомого майна накладається обтяження, яке реєструється відповідно до закону.

Стаття 7. Компенсація у вигляді фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку

1. Компенсація у вигляді фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку надається за бажанням отримувача компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна - багатоквартирний будинок.

2. Розмір компенсації у вигляді фінансування виконання будівельних робіт визначається за результатами оцінки вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку з урахуванням ступеню його пошкодження.

Під час проведення оцінки вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинкуа встановлюється ступінь пошкодження та ціна його відновлення.

3. Методика проведення оцінки вартості відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку, гранична сума компенсації на відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Компенсація у вигляді фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку надається на підставі договору про фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку, який укладається між виконавчим органом ради, виконавцем робіт та отримувачем компенсації.

Типова форма такого договору встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Виконавчий орган ради протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про фінансування виконання будівельних робіт з відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку забезпечує внесення відомостей про нього до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Стаття 8. Черговість надання компенсації

1. Надання компенсації здійснюється у порядку черговості надходження заяв про надання компенсації у розрізі:

 • кожного населеного пункту (для пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна, які знаходяться (знаходились) поза межами населеного пункту - у розрізі території кожної територіальної громади);
 • способу компенсації у межах відповідного населеного пункту (території відповідної територіальної громади).

2. Пріоритетне право на отримання компенсації мають:

 • багатодітні сім’ї;
 • особи з інвалідністю I та II груп;
 • учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, особи, визначені частиною першою статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

У разі якщо особи, визначені цією частиною, мають право на компенсацію за пошкодження та/або знищення більше одного об’єкта нерухомого майна, таке пріоритетне право на отримання компенсації розповсюджується на компенсацію за пошкодження або знищення одного об’єкта нерухомого майна.

3. Облік черговості надходження заяв та черговості компенсації здійснюється з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Облік черговості надходження заяв здійснюється автоматично.

4. Облік черговості надходження заяв та черговості компенсації визначається Кабінетом Міністрів України в Порядку надання компенсації.

Стаття 9. Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації

1. Для розгляду питань щодо надання компенсації виконавчий орган ради за місцем знаходження знищених та пошкоджених об’єктів нерухомого майна створює Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації.

2. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації є тимчасовим колегіальним органом.

3. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Законом, іншими законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актам.

4. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації створюється у складі не менше п’яти осіб: голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії.

У разі необхідності до складу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації можуть також, за згодою, залучатись представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності, виконавці робіт (послуг), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, представники міжнародних організацій.

Персональний склад Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації затверджується розпорядчим актом виконавчого органу ради.

5. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації:

 • надає отримувачам компенсації вичерпну інформацію та консультації з питань отримання компенсації;
 • здійснює розгляд питань щодо надання компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна;
 • заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, що належать до її компетенції;
 •  одержує від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документи та/або інформацію, необхідні для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації);
 • утворює для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи (у разі потреби);
 • проводить наради, інші заходи та вирішує питання, що належать до її компетенції;
 • виконує інші повноваження, що випливають з покладених на неї завдань.

6. Комісія з розгляду питань щодо надання компенсації має доступ та право на отримання документів та/або інформації з відповідних державних інформаційно-комунікаційних систем з метою перевірки відомостей, які наведені у заявах про надання компенсації.

7. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації усіх форм власності, які володіють документами та/або інформацією, необхідними для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для надання компенсації), зобов’язані безкоштовно надати такі документи та/або інформацію Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

8. Голова Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації:

 • організовує та координує роботу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • видає доручення, обов'язкові для виконання членами Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • розподіляє обов'язки між членами Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • скликає та проводить засідання Комісіїз розгляду питань щодо надання компенсації;
 • головує на засіданнях Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • безпосередньо бере участь у прийнятті рішень Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • підписує документи, підготовлені Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації за результатами її роботи;
 • вносить пропозиції про зміну персонального складу Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • залучає представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій за їх згодою (у разі потреби).

9. Заступник голови Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації:

 • бере участь у роботі Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації та прийнятті нею рішень;
 • виконує обов’язки голови Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації у разі його відсутності.

10. Секретар Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації:

 • бере участь у роботі Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації та прийнятті рішень Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • забезпечує виконання доручень голови Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • інформує членів Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації про час та місце проведення засідання комісії;
 • готує матеріали для розгляду на засіданні Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • веде протоколи засідань Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації;
 • виконує інші доручення голови Комісіїз розгляду питань щодо надання компенсації.

11. Засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації проводяться у разі потреби.

Засідання може проводитися в режимі реального часу (он-лайн) із використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

12. Дата проведення засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації та порядок денний повідомляються членам цієї комісії не пізніше ніж за два робочі дні до засідання.

13. Засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості членів комісії.

14. Рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації вважається схваленим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини загальної кількості членів цієї комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні комісії з розгляду питань щодо надання компенсації.

15. Рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації оформлюється протоколом, який підписується головою і секретарем цієї комісії.

Такі протоколи вносяться до Реєстру пошкодженого та знищеного майна протягом п’яти робочих днів з дня проведення відповідного засідання Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації.

16. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації здійснюється відповідним виконавчим органом ради.

Стаття 10. Механізм отримання компенсації

1. Отримання компенсації здійснюється у такому порядку:

1) подання отримувачем компенсації заяви про надання компенсації;

2) розгляд заяви про надання компенсації Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації, який включає:

а) встановлення наявності/відсутності підстав для отримання компенсації;

б) встановлення наявності/відсутності пріоритетного права на отримання компенсації;

в) збір документів та інформації, необхідної для прийняття рішення про надання компенсації шляхом:

доступу та отримання документів та інформації з відповідних державних інформаційно-комунікаційних систем; витребовування від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності документів та/або інформації, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації (у тому числі з метою поновлення втрачених документів, необхідних для прийняття рішення про надання компенсації) (у разі необхідності);

г) забезпечення проведення обстеження можливості/неможливості відновлення об’єкта нерухомого майна (крім випадків якщо забезпечення проведення такого обстеження отримувачем компенсації). Таке обстеження проводиться щодо будівлі вцілому;

ґ) прийняття рішення про включення отримувача компенсації до черги отримувачів компенсації з використанням Реєстру пошкодженого та знищеного майна;

д) забезпечення проведення оцінки вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна або оцінки відновлення пошкодженого спільного майна багатоквартирного будинку - у разі розгляду заяви про надання компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна (крім випадків якщо забезпечення проведення такої оцінки здійснено отримувачем компенсації).

У разі виникнення у Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації сумнівів щодо достовірності поданої отримувачем компенсації оцінки, така комісія може провести повторну оцінку вартості відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна;

е) визначення розміру компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна - у разі розгляду заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна;

є) прийняття рішення про надання компенсації;

3) забезпечення виконавчим органом ради надання компенсації.

2. Строк розгляду заяви Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації не перевищує 30 календарних днів з дня подання заяви.